Vad ska man tänka på inför tapetseringen?


Precis som allting annat är det underarbetet som är viktigast och tar oftast längst tid, men tänk på att du har igen den tiden!


Börja alltid med att kontrollera underlagets skick – är tapeten lös eller finns det lösa partier? Dessa behöver i så fall tas bort och spackla igen eventuella ojämnheter om det skulle uppstå.


Är det tapetkanter eller andra ojämnheter som sticker ut, slipa i så fall så att det blir jämnt, finns det hål och andra fördjupningar behöver dessa spacklas igen och slipa så att det blir plant. Sitter det en textiltapet, tapet av väv, sjögräs etc eller tapet med mönster som ger ojämnheter rekommenderas att ta bort den. Sitter den hårt kan man använda medel för tapetnedtagning. Kontakta din färgaffär för råd kring val av medel. Ett alternativ kan vara att sätta en renoveringstapet över för att släta ut ojämnheter, även här rekommenderas att kontakta din fackhandlare för att få tips & råd i ditt specifika fall.


Har du en målad vägg så behöver den tvättas med målartvätt, följ instruktionerna på flaskan. Och även här gäller det att se över om det finns ojämnheter på väggen och i så fall åtgärda dom.


Har det inte varit tapetserat innan eller varit någon annan ytbehandling på väggen behöver den förlimmas för att tapeten ska fästa ordentligt, detta på tex. gips-, spån och träfiberskivor. Även här gäller det att se över ojämnheterna innan och åtgärda dessa innan du börjar tapetsera.


Är det en vägg med stora färgskillnader eller att du ska tapetsera en ljus tapet över en mörk tapet/vägg så rekommenderas att grundmåla väggen för att undvika att färg från underlaget lyser igenom på den nya tapeten. Måla i samma nyans som den nya tapetens bottenfärg, detta både för att det inte ska lysa igenom men även ifall det skulle uppstå ett mellanrum mellan tapetvåderna, mellanrummet blir då inte så markant och iögonfallande.